Beskjæring om vinteren - Julien trepleie

Tynning og beskjæring av trekroner før vinteren

Friske busker og trær bør beskjæres før vinteren. Tynning av tretopper er et godt sikkerhetstiltak for å begrense snømengden i trekronen da tyngden av snø gjør at treet bøyer seg mot bakken og dermed kan knekke og utøve skade.

Noen ganger er det ikke nok med tynning av kronen. I enkelte tilfeller er kroneanker å anbefale. Da kan man holde sammen selve kronen hvis deler av den er ute av balanse.
Hvis hele treet henger over en bygning er det mulig å støtte treet med hjelp av et andet tre. Kroneankeret gir ikke kun støtte, men også muligheten for å kontrollere fra bakken om treet/deler av kronen har begynt å svikte.

Trær med døde grene er en risiko vi ser oftest. Står treet nær bygg eller lekeplass kan det være bra med en jevnlig inspeksjon vært andre år.

Ved å beskjære eller tynne slippes også mer lys inn gjennom vinduene i huset samtidig som det gir mer lys til hagen.