Arborist inspeksjon

Inspeksjon/
arboristuttalelse

Trenger du hjelp av en arborist for å avgjøre hvilke tiltak du har mulighet til å gjøre for ditt tre?

Med en inspeksjon/arboristuttalelse får du hjelp fra fagfolk til å anse treets tilstand, og veiledning på hva du burde gjøre videre.

Hva innebærer en inspeksjon?

En arboristuttalelse eller inspeksjon er en verbal vurdering av treet. I motsetning til en arborist rapport, følger det ved en inspeksjon av treet ikke med skriftlig dokumentasjon av vurderingen.


En inspeksjon er ikke det samme som en befaring, og innebærer en mer detaljert vurdering av treet. Under en inspeksjon ser vi på treets helse, og tar en vurdering vedrørende skader og sykdom (slik som sopp på trær). Ut fra funnene får du en verbal vurdering av tilstanden og anbefalinger for tiltak.


Dersom vi under inspeksjonen finner funn som tilsier at treet burde felles, og man trenger skriftlig dokumentasjon for å få tillatelse for dette, så tilbyr vi også arborist rapporter.


Les mer om trefelling her.


Har du spørsmål om tjenestene, eller er usikker på om du trenger en inspeksjon eller arborist rapport? Kontakt oss, så hjelper vi deg!

Pris for inspeksjon/arboristuttalelse

Prisen for en inspeksjon/arboristuttalelse er 1850 kr inkl. moms.

Dersom det er behov for en arborist rapport kommer det et timebasert tillegg på 1500 kr/timen inkl. moms., for databehandling og skriving av rapport.