David julien på bakken

David Julien

David har arbeidet med tilkomstteknikk siden 2010 og startet som arborist i 2015. Han er innehaver av Julien Trepleie.

I 2008 begynte han å klatre, noe som førte videre til å jobbe med trefelling, kronereduksjon og beskjæring som arborist.

David har studert “Guilds Forestry and Arboriculture”.

Etikk og bærekraft

De senere årene har fokuset økt på hvordan vi kan ta vare på planeten. Vi har et felles ansvar for å opprettholde mangfoldet slik at vi også i fremtiden kan leve godt. Så fremt vi kan, gir vi oppdragsgivere råd i form av foredling og ivaretakelse til mangfoldets beste.

Vårt mål er å kunne utføre alle beskjæringsjobber med 100% eletrisk utstyr.

 Julien trepleie tilpasser seg – Alltid med fokus på godkjent utstyr og sikkerhet.