Ikon trefelling - Julien trepleie
Trefelling av høyt tre - Julien trepleie

Trefelling

Trefelling er krevende oppdrag som må planlegges godt for å ivareta sikkerheten og for å ha gode marginer.

Trefelling gjøres enten som klatreoppdrag eller fra bakkenivå. Etter befaring om med kunden fastsettes riktig pris.

Fastsettelse av pris

Fastsettelse av pris kommer an på omgivelsene rundt treet som skal felles og om kunden ønsker å gjøre en del av oppryddingen selv.

Opprydding

Ved opprydding etter trefellingen har vi forskjellige løsninger som kan  tilpasses.