Hvordan feller man trær?

Å felle et tre er en risikofylt jobb som krever riktig utstyr og kunnskap. Derfor anbefaler vi alltid at du tar kontakt med profesjonelle for å få hjelp med trefelling. Men hvis du allikevel tenker å felle et tre selv, går vi i denne artikkelen gjennom alt du trenger å tenke på rundt trefellingen, hva du må passe på, fremgangsmåte og tips.

Sikkerhet ved trefelling

Sikkerhet kommer alltid først når man skal felle trær. Dette vil si at det er viktig at du bruker riktig utstyr:

  • En god motorsag er viktig for smidig arbeid og redusert risiko under arbeidet
  • Verneutstyr som hjelm, visir/vernebriller, hørselvern, hansker, vernesko og gjerne vernebukser
  • Ha tilgjengelig førstehjelpsutstyr og mobil slik at du kan ringe etter hjelp dersom noe skulle skje

Det anbefales ikke å felle store trær på egen hånd, disse krever profesjonelt utstyr, sikring og som regel oppdelt felling for å ikke skade området rundt. Husk at all trefelling utgjør en risiko, både for mennesker og miljøet rundt. Så hvis du er usikker på fremgangsmåte, hvilken retning det er best å ha nedslagsfeltet, om du har riktig utstyr, eller på noe annet vis føler på tvil – ta kontakt med en arborist!

Hvordan felle trær – fremgangsmåte

1. Forberede området

Før du begynner med fellingen må du ta en vurdering av treet og området rundt. Blant annet burde du vurdere treets tyngdepunkt, helning, og fordeling av grener – dette er faktorer som påvirker hvilken vei du burde planlegge at treet skal falle. Husk å også studere treet på avstand slik at du ikke mister perspektivet i forhold til omgivelsene.

Når du føler at du har fått kartlagt området og treet, må du rydde området rundt treet og nedslagsfeltet nøye. Husk også å rydde fri bane der du skal gå når treet faller. Det er viktig å fjerne alle hindringer i området for å unngå skader og oppnå en smidigere arbeidsprosess. Fjern også lavthengende grener på treet som er i veien, men husk å ikke bruke motorsagen høyere enn skulderhøyde.

2. Fellesår

Start alltid med å lage et fellesår, også kjent som styreskjær. Dette er kuttet som styrer retningen treet faller. Dersom din motorsag har siktlinje, bruk den mens du kutter. Lag først et kutt nedover i treet på 70 grader, så et kutt innover i treet på 90 grader. Dette kuttet skal gjøres helt rent og skjæringspunktet bør være en tredjedel av treets bredde. Pass alltid på når du kutter med motorsag å ikke stikke tuppen av sagen inn i treet for å unngå at den slår tilbake og potensielt skader deg.

3. Hovedskjæret

Hovedskjæret, eller felleskjæret, skal være rett (90 grader) og komme inn i stammen fra motsatt side av treet som fellesåret. Pass på å holde skjæret i riktig vinkel, dette er enklere å holde styr på dersom man passer på å holde tuppen av motorsagen synlig på motsatt side av trestammen. Kuttet skal være på lik høyde eller litt høyere enn skjæringspunktet til fellesåret. Mellom fellesåret og hovedskjæret oppstår brytekanten, denne skal være 10% (maks 15%) av treets diameter. Det kan være en fordel å ha kiler og hammer tilgjengelig når du gjennomfører hovedskjæret. Kilene settes inn for at sagen ikke skal kiles fast under vekten av treet. De burde settes inn etter du har skjært et stykke inn i treet.

Illustrasjon av hvor fellesåret og hovedskjæret skal gå

4. Fall

Treet begynner enten å falle på egen hånd, eller så kan det hende at du må sette kilene lenger inn eller dytte på treet for å sette i gang prosessen. Når treet begynner å falle skal du gå minst to gode skritt skrått bakover, dette er for å unngå å bli truffet av treets rot dersom den slår opp med fellingen.

Tips/husk:

  • Stå stødig og bredt med beina slik at du lettere kan fordele vekten din, husk at kraften skal komme fra kroppen og ikke redskapene.
  • Vær oppmerksom på vind, er det mye vind vil det kunne ta tak i treet og endre hvor treet faller.
  • Ikke stress, ta deg god tid!
  • Be om hjelp fra profesjonelle hvis du er usikker, skader fra en trefelling koster mer enn å få jobben gjort ordentlig. Sjekk ut tjenesten “trefelling” for mer informasjon om profesjonell trefelling.
  • Det er lett å bli for fokusert på treet og glemme omgivelsene, slik oppstår det fort skader. Hver derfor gjerne to stykker, en som feller treet og en som holder kontroll over nedslagsfeltet.
  • Ikke gå fra treet uten oppsyn når du har satt i gang med fellingen.

Hvis du følger rådene og stegene i denne artikkelen burde trefellingen gå fint for seg, men husk at det alltid er bedre å be om hjelp for tidlig enn for sent. For mer informasjon om våre trefellingstjenester sjekk ut siden: Trefelling.

Lykke til med felling!