Sopp på trestamme

Sopp på trær

Sopp på trær er ofte assosiert med sykdom på trær, men det er ikke alle typer sopp som er farlige for treet. I denne artikkelen går vi over når soppen er farlig for treet, årsaken til sopp på trær, symptomer på et svekket tre og hvordan du går frem dersom det er et soppangrep på treet.

Når utgjør sopp på trær en fare?

Sopp på trær utgjør ingen fare med mindre de svekker treets struktur. Farlige sopp er hurtige nedbrytere av treverket, slik som råtesopper som fører til et råttent tre. Utover dette er det også forbundet risiko med råtesopp som kun er fremme i kort tid, eller sopparter som kommer frem sent i råteforløpet – altså at de gjør skade på treet før de er synlige. I disse tilfellene er det ekstra viktig å se etter andre potensielle symptomer, for å fange opp et soppangrep før det utgjør for store skader.

Eksempler på sopparter som kan føre til råte:

Tips! Gjør deg kjent med de farligste soppartene for dine trær. Lær deg hvordan de ser ut, hvor de sitter og når de kommer frem. Dersom du har et tre med sopp som ikke krever øyeblikkelig behandling, følg med på utviklingen. Både av soppen (antall fruktlegemer, størrelse o.l.) så vel som om treet viser andre symptomer.

Husk at det ikke er all råtesopp som er direkte farlig for treet. All sopp som bryter ned trær spiser først død ved, altså kjernen til treet. Det er ofte trygt med hule trær, men dette vil variere fra tilfelle til tilfelle. Dersom treet er angrepet av en farlig soppart, så angriper den også levende celler og bryter ned treets splint. I tilfeller der treets splint er angrepet, utgjør treet en fare og det må vurderes hvorvidt treet skal felles.

Les også: “Når er det på tide å felle treet?”

Hva er årsaken til sopp på trær?

Det finnes en rekke både naturlige og menneskeskapte årsaker til at treet kan bli infisert med sopp, det vanligste er skader på treet.

Naturlige årsaker:

 • Alder – etterhvert som trær blir eldre kan de svekkes som følge av dårlig vitalitet, og kan ha døde greiner som er mer utsatt for soppangrep.
 • Dårlige rotforhold – kan komme med tiden etterhvert som røttene sprer seg utover slik som rotsammenvoksninger eller eksponerte røtter som følge av slitasje på jorden.
 • Skader som følge av dårlig vær – som greinbrudd ved kraftig vind eller skade på røtter av storm/oversvømmelser.

Menneskeskapte årsaker

De fleste menneskeskapte skadene kommer som følge av dårlig håndtering og vedlikehold av treet. Eksempler på dette er for kraftige beskjæringer eller uforsiktig håndtering av f.eks. gressklippere i nærheten av treets stamme. Dette resulterer ofte i sår og skader på stamme, rodudløpere og røtter. Det er menneskeskapte skader som står for de fleste tilfeller av trær som ikke kan reddes på grunn av råtesopp.

Hvordan forebygge sopp på trær

De naturlige årsakene er det lite vi kan gjøre for å forhindre, men med godt vedlikehold på treet kan du redusere skader som greinbrudd. For de menneskeskapte skadene så handler det om å ta vare på treet med godt og riktig vedlikehold.

Dette vil si:

 • Jevnlige beskjæringer slik at du unngår store sår
 • Begrenset plenklipp nært inntil stammen og eventuelt eksponerte røtter
 • Ta hensyn til trærnes røtter ved eventuelt anleggsarbeid, spesielt viktig er det å unngå graving der det kan være røtter

Les også: “Når og hvordan beskjære trær?”

Symptomer på soppangrep

Utover synlig sopp på treet kan du også se etter andre tegn som kan indikere at treet er sykt. Dette vil i hovedsak være symptomer på treets krone og struktur (røtter, bark & stamme).

Noen ting å være på utkikk etter er:

 • Glissen krone, døde grener og kvister
 • Tidlig bladtap og/eller at blader er små/lyse
 • Død/manglende bark
 • Innsunken eller unormal bark
 • Sår (store/mange sår som ikke lukker seg eller oppstår uten åpenbar årsak)
 • Utflod (f.eks. fra gamle sår som ikke lukker seg)
 • Hulhet i stammen

Generelt sett så bør du alltid være oppmerksom på negative endringer i treet, for å plukke opp sykdommer så raskt som mulig. Er du usikker så anbefales det å ta kontakt med en arborist som kan hjelpe deg med å ta en vurdering av tilstanden på treet.

Treet mitt har sopp – hva gjør jeg?

 1. Identifiser typen sopp
  Bildesøk på nett kan ofte være en god veileder for å finne ut hvilken type soppinfeksjon det er. Dette vil avgjøre hvorvidt det er en farlig art som trenger videre utredning og behandling, eller om det ikke er noe som er til skade for treet. Når du har identifisert typen sopp så er det også enklere å avgjøre om eventuell behandling er noe du kan håndtere på egen hånd, eller om du må ha hjelp av profesjonelle.
 2. Ta en vurdering på omfang
  Hvor mye synlig sopp (fruktlegemer) er det? Hvordan er størrelsen og hvor lenge har de vært til stede? Hvor på treet er de plassert? Virker det til å være spredning, er mer enn ett tre rammet? Dette er viktig informasjon for å avgjøre hvor aggressivt soppangrepet er, og om det er mulig å redde treet.
 3. Er treet påvirket av andre symptomer?
  Virker treet til å være i dårlig form? Hvilke andre symptomer slik som de nevnt tidligere i artikkelen er tilstede? Jo flere symptomer og svekkelser av treets struktur, desto større risiko er det for at treets stabilitet er svekket og treet kan knekke/velte.
 4. Ta kontakt med profesjonelle
  Uansett om treet er angrepet av sopp eller virker til å ha en annen sykdom, så er det alltid en god idé å booke en inspeksjon med arborist dersom du er bekymret for sykdom eller skader på treet. Slik kan de ta en vurdering av treets tilstand, og sammen kan dere avgjøre tiltak for veien videre.

Husk at dersom treet må felles så kan det hende det må på plass en arborist rapport for å få tillatelse til felling. Les mer om våre tjenester innen trefelling her.