Hva kan treflis brukes til?

Treflis er et flott materiale med et bredt bruksområde. Med sine naturlige egenskaper egner det seg blant annet til bruk i hage, kompost og gårdsdrift. I denne artikkelen går vi over noen av de vanligste brukene for treflis.

Treflis til hage

En av de mest populære måtene å bruke treflis på er i hager, ofte som en erstatning for bark. Treflis bidrar med å gi god jordstruktur og rikt mikroliv over tid, samt tilføre jorden luft, hindre uttørking og bremse vekst av ugress.

Utover å brukes som dekkbark kan treflis anvendes for å anlegge gangveier i hagen. Gangveier av treflis er ikke permanente og kan enkelt endres etter behov. Dette er både mer fleksibelt, billigere og enklere enn for eksempel å legge stein. I tillegg er det dempende og behagelig å gå på!

Over tid kan treflis brytes ned til å bli god plantejord. Dette er en prosess som tar lang tid, og er dermed mindre populært enn å bruke treflis til gangvei eller som dekkbark.

Treflis i kompost

I en kompost må det være nok luft for at nedbryting av de organiske materialene skal skje. Blir det for lite luft sinkes prosessen eller stopper opp, og komposten begynner å lukte. For å gi komposten luft må matavfallet blandes med strø – det er her treflis kommer inn. Flis som strø i kompost fører til passende mengde med luft, og kompost blandet med treflis kan med tid bli til næringsrik gjødsel.

Treflis til hest og gårdsbruk

Utover bruk i hager og til kompost er treflis nyttig for bruk i gårds- og stalldrift. Treflis kan selvfølgelig brukes i sammenheng med jorddrift, men med sine fuktreduserende egenskaper egner treflis seg også til bruk i dyrehold!

For å bruke treflis som dekke for dyr er det viktig at flisen ikke er for grov slik at det er behagelig og trygt for dyrene, samt at flisen klarer å absorbere nok fuktighet. Graden av grovhet vil variere fra dyreart til dyreart, men til utendørs bruk for å redusere fukt kan treflisen være noe grovere enn innendørs. Finere flis absorberer mer fukt og er mykere, men fører også til mer støv som kan føre til problemer med dyrenes luftveier. For best mulig dyrevelferd er det derfor viktig å ta hensyn til grovhet basert på hvilken dyreart det skal brukes hos.

Alt i alt er treflis et fantastisk naturmateriale som kan brukes til en rekke ulike formål.
Er du interessert i å kjøpe treflis? Sjekk ut hva vi har av treflis til salgs her!