Ikon trepleie - Julien trepleie
Trepleie - beskjæring av eik i frogn kommune

Hva er trepleie?

Vi snakker om trepleie, men hva vil det egentlig si? Hvordan kan en arborist ta vare på et tre? Og ikke minst. Hva er verdien av å ta vare på og pleie trærne rundt oss?

Mye av arbeidet vi gjør er i en urban setting, hvor trær spiller en viktig rolle for oss som bor eller ferdes i byen, om det er mennesker eller dyr. Studier viser at det gir oss helsemessige fordeler å være omgitt av trær.

Som arborister tenker vi på oss selv som et slags bindeledd mellom trær og mennesker. Treet i hagen eller bakgården din kan virke som en torn i siden, men ofte finnes det bedre løsninger enn å felle hele treet. Kaster trærne for mye skygge eller vokser for tett inntil husveggen, vinduet eller taket, kan vi finne løsninger som for eksempel en krone reduksjon


Her er kronereduksjon utført på et kirsebærtre (bilde før og etter). I bygårder er det ekstra viktig å følge med på at trærne ikke blir for store til å kunne beskjæres på en fornuftig måte.

Beskjæring

Vi kan tilby ulike typer beskjæring, avhengig av situasjon og tresort.

     Kronereduksjon
     Tynning
     Beskjæring av spesifikke deler
     Knutekolling
     Topping
     Fjerne døde grener
     Krone-løft
     Beskjæring av frukttrær


Det er viktig å utføre riktig type beskjæring til riktig tid i treets levetid.


Videre kan du lese litt om hver av de ulike typene beskjæring og når man bør utføre dem.

Ikke nøl med å ta kontakt om du ønsker mer informasjon.


Top av eik - Julien trepleie

Kronereduksjon

Kronereduksjon innebærer å redusere størrelsen til kronen av treet i sin helhet. Det vil si

toppen og sidene. Dette må ikke misforståes med topping. En vurdering av alder, tilstand og

tresort vil avgjøre hvor mye av tremassen som kan fjernes. Faktorer som skygge, form og

symmetri blir også tatt med i beregningen.


Hvorfor velge kronereduksjon?

    

      1. Sikkerhet er god grunn til å redusere størrelsen på kronen. Ved å fjerne noen meter

   av toppen og sidene, vil ikke vindfanget være like stort, dermed reduseres risikoen

   for skader på bygninger og mennesker ved kraftig vind. Står treet alene og eksponert

   etter felling av trær rundt kan reduksjon være et godt sikkerhetsmessig tiltak. Og ved

   mistanke om at røttene har blitt skadet av bygningsarbeid eller naturlige fenomener

   som sopp.

 

      2. På oppdrag fra kunden av estetiske hensyn (eller for å blidgjøre naboen). I Norge

   setter vi pris på naturen, og vi opplever at kundene våre er veldig glad i trærne sine.

   Som nevnt over er jobben vår å være bindeleddet mellom mennesker og trær i

   urbane miljø. Å vedlikeholde størrelsen på treet handler om ofte om å sørge for å

   slippe til sollys, og minske mengden løv om høsten, både for deg og naboen din. En

   kronereduksjon, og jevnlig beskjæring (hvert 3-5 år avhengig av tresort), bidrar til å

   holde deg, trærne, og naboen fornøyde.

 
Tynning

Ved å tynne treet gir man det et lettere utseende. Det reduserer ikke høyden eller bredden,

men det gir mer lysgjennomslipp i tillegg passerer vinden lettere mellom greinene. For å

sammenligne med den forrige typen beskjæring som var kronereduksjon, gir vanligvis en

tynning et mer naturlig utseende. Størrelsen på hele treet vil være den samme, men

tettheten blir redusert.

 
Hvorfor velge tynning?

     1. Sikkerhet. Som med en kronereduksjon, jo mindre masse jo mindre vindfang. Tynning

   av treet lar vinden passere gjennom med mindre motstand, og blir dermed tryggere

   for alle rundt.

 

     2. Estetikk og lys. En bjørk kan for eksempel vokse seg veldig tett av greiner, å tynne      et

   sånn type tre kan virkelig transformere utseende og slippe mer lys gjennom.

   Mål-beskjæring

   Å beskjære spesifikke deler av treet gjøres gjerne av praktiske og sikkerhetsmessige       hensyn i

   motsetning til estetiske.

 

 Eksempler kan være;

     Redusere spesifikke greiner som vokser for nærme bygninger eller vei etc.

     Løfting av kronen ved å fjerne de nedre greinene for å gi plass til hus, kjøretøy, eller

   for lysgjennomslipp.

     Vektreduksjon. For å redusere vekten på ulike deler av treet, normalt med hensyn på

     sikkerhet. (se mer info om vektreduksjon).

     Fjerning av døde greiner som potensielt kan falle ned å gjøre skade på mennesker,

     biler eller bygg.

     Beskjæring for å gi rom for bygningsarbeid. Gi rom til den nye garasjen din!