Tomterydding

Når det skal bygges nytt eller et område skal videreutvikles så må tomterydding til. Julien trepleie bistår fra befaring til planlegging og gjennomføring. Vi kan også beplante området når vi har klargjort for dette.

Maskinpark

Vi har en bra maskinpark som tar hånd om små og større tomteryddingsoppdrag.